Tarot

Tarot, jest to teoria symbolistyczno-filozoficzna, oparta na 78 kartach. Każda karta tarota przedstawia alegoryczne obrazy, które są opatrzone nazwami oraz numerami. Tarot Przybierał wiele różnych form na przestrzeni wieków.
Najstarsze zachowane talie tarota pochodzą z około 1450 roku. Służyły one do gry i trionfi.
Obecnie tarot nie ewoluuje w formie, następują zmiany w funkcji i zastosowaniu. Współcześnie powstaje wiele różnego rodzaju talii tarota. Zazwyczaj nie różnią się zasadniczą budową tj. budową Arkanów Wielkich i Małych. Różnią się techniką wykonania, zawartością symboli, indywidualną interpretacją twórcy. Bywają też próbą syntezy różnych tradycji ezoterycznych. Przykładem takiej niestandardowej talii współczesnej jest Enochian Tarot autorstwa Betty i Geralda Schuelerów, który opiera się na enochiańskim systemie magicznym, tj. Wielkie Arkana składa się z 30 kart, a nie jak w standardowym z 22.
Talia Tarota dzieli się na :
– 22 karty nazwane Wielkimi Arkanami
– 56 kart wchodzących w skład Małych Arkanów.
Struktura kart opiera się na magicznej cyfrze 7, czyli każda seria Małych Arkanów zawiera po 14 kart (2×7), a Wielkie Arkana składają się z 21 kart (3×7) plus karta 0 – Głupiec.

Małe Arkana odnoszą się bezpośrednio do czterech stanów jakie istniały w średniowieczu. Buławy były symbolem chłopów, Denary kupców, Miecze szlachty, zaś Puchary duchowieństwa. I tak właśnie 56 kart podzielonych jest na cztery grupy:
Arkana Małe dotyczą zwykle naszych codziennych trosk i problemów, a nie rozwoju duchowego. Są też odzwierciedleniem ludzkich pragnień, uczuć, pracy oraz relacji z innymi ludźmi.

Wielkie Arkana uważane są za najistotniejsze. Interpretowane są jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, których celem jest oświecenie duszy. Na początku tej drogi znajduje się arkan Głupiec, a na końcu arkan Świat.
Zawierają mądrość życiową i ukazują sytuacje, jakie każdy człowiek musi przejść by jego życie było udane i szczęśliwe. To o nich mówi się, że posiadają magiczną moc. Symbolizują duchową drogę człowieka. Arkana Wielkie odnoszą się przede wszystkim do życia duchowego i psychicznego człowieka.